September 28, 2015

Emri Thesprotie me origjine nga gjuha polake ?


Emri: Thesprotia

Të marrim emrin e Tesprotve;(po deshe thuaj të Epirotve se nuk ndryshon asgjë këtu)
Thesproti (thesproti) që kur prejmi rrënjen e këtij emrit me skalper siç duhet prerë çdo fjalë si dhe toponim me pa mëshirë,
atëherë ne dalim tek e verteta me FAKTE se;
=TESPROTI -a= ky toponim përbehët nga dy rrokje!


E para tingllon vendase shqipe;
=TE= që do të thotë;
=TEK, ATJE...!
Mirepo mund te ishte edhe STEKI=ngjitja nga fjala polonishte;''stécenje" dhe nga autorët iu është marrur vetem se kjo "TE" si parashtes për të vijuar me lartë tek rrafshnalta;


Kurse e dyta rrokje është;
= SPROTI=(perpjetza) ngjitja ose naltësija apo rrafshenalta si term më i qëllueshëm që rrjedh nga fjala e gjuhës polake; =SPROT=kati, ngjitja në rrafshnaltë ! =STECNJe SPROTIJA=(ngjitje ne shpatije ose ne rrashnalte ?

Pra, le te dali një studiues në botë qe do ta kundershtoje këtë argument atëhere unë po e mbylli gojen !
Pra, edhe kjo etimologjia e fjalëve të vjetra është si dëshmi, qofshin aty ne pyetje dy gerrma, tri apo 5, ka rendesi te madhe ndoshta edhe me teper se keto hartat qe i kane perpilua sot gjologet e fizikantet e klimes se dikurshme !
Prandaj, si kthim prapa në të kaluaren sot na mundëson edhe etimologjia duke i hulumtuar ato grimca fjalësh dhe prerë pa mëshirë si me skalper(kirurg) për te nxjerrur më në fund thelbin e asaj arres së fshehur brenda në të si tek aja fjala "mbështjello";

Si e shohim këtu nga kjo analiz e thjeshtë, emri i Thesprotisë mendoj se është njê dëshmi, e theme se duke i bere analiza me orë të tëra kësaj fjale e jo futur si thonë koti; 
Formula matematikore nuk ka jap tjera rezultate deri me sot, asnjë studiues asnjë dijetar nuk ka arrijtur ta spjegoje prejardhjen e sakët të këtij emrit të vendit "Thesprotia" dhe thesprotve !Pra, unë këtu shqyrtova kete argumentin tim jo sipas hamenjes por sipas formules së sakët, perputhshmerisë gjuhesore jo si antitet i tere i një fjales së shkruar "thesprot" siç mendojn disa por duke bër prerjen e rrokjeve një nga një; 

Rrokja "Té" mund te vije nga "stepenie" (ngjitje) apo "s'té'cenje, "steknje" do thote se;
nga autorët e vjetër eshte marrur vetem se kjo shkurtesa;
= "TE"="s'TE'cenje" dhe vijon me "SPROT"=(kati), ngjitja në shpatie apo rrafshënaltë;


E kemi permendur diku tjetër se, edhe fjala;
="shtekdalje" vjen nga polonishtja;
= "steki-dalje" dhe mbeti ne shqipen si fjalë edhe sot;
= "shtekdalje" ; "stépi"=shtëpi, do thote se; 
=shtepi quhej pjesa e baneses ku flihej per te fjetur e cila ishte prej drunjëve kurse poshtë në katin perdhese flinin bagetija dhe per tu ngjitur naltë duhej hipur shkallve të drunjëta që në gjuhën polake !
quhën;Kurse "staja" quhej vendi ku behej ndeja" pritja por ne shqipe ktheht ne "sshtalla" pjese per gja.
= "stépenice"=(ngjitje)( hypje me standarte) por fjala urdheruese është kjo;
= "stépi"=shtëpi;
= "postépi"=(ngjitu naltë).


Si e shohim, kjo "té" mirrej nga autorët e vjetër si parashtes dhe së fundi neve na shfaqet tek toponimi;
= Thé's'proti=Té;
=Tek+ Sproti; 
=TEK KATI !(kati i naltë)naltësija ose shpatija)
=shpaja*=spaja, do thotë; fjetja, vendi ku shtrihet për të fjetur, sias dialektores;
=STEKENJE SPROTIJA=
=THESPROTIJA=Pra, le të mblidhen në botë 10 studiues të cilët njohin edhe shqipen edhe grekishten dhe polonishten;
Le të më kundershtojnë edhe ata me kunder- Argumente ndaj Argumentit tim etimologjik e gjuhësor të periudhave të lashta si të toponimeve të atyre vendeve para 3500 vitësh që permenden edhe tek autorët e vjetër;
Post a Comment