September 28, 2015

Pse i ka ardhur fundi Dosjes Pellazge ?

RAPORTI I FUNDIT MBI GJUHEN E PELLAZGEVE:
Kemi vu re në dukje se;
Emri Thesprotia në Veri të Greqisë i njohur që nga koherat vjetra ku ishte si qëndra pellazgjike pas dëbimit të tyre nga Thesaliia që edhe kjo spjegohët me emrin "Te zallishtja"(Te ranishtja) sipas hetimeve tona këto toponime spjegohën sot pa dyshim përmes gjuhës polake që do të thotë;
ARGUMENTN N°1
= "Te-Sprotia" SPROTIA = (Kati i lartë) atje sipër në rrafshnaltë ose në terrasa me çka dhe i pergjigjet pozites gjeografike të vendit si dhe perputhet me citimet e autorve të jetër:
= "Sprot" në gjuhën polonishte që do të thotë
= "Lart" =vendë në zonën malore, apo në pllajat e këtyre maleve.

Ne mund të themi se, gjuha e banorve të këtyre vendeve erdhi nga Polonia dhe se këta emrat e njohur tek autorët si "skitët" apo "pellazgët" thjesht ishin i njëjti popull i njohur edhe ndryshe me emrin "Gimirri" (populli i gjijve të mirë) të dlur nga gjini i mirë që njihen kështu edhe në tabletat Babilonase kurse tek ne në popullore shqipe njihën me emrin "palloshki" (njerëz jo të kqinjë) dhe nga këtu sigurishtë vjen deri tek ngatrrimi, këta Palloshkët e ardhur nga Polonia fill pas shkrirjes së akullnajave ngatërrohen tek autorët e vjetër duke iu dhën emrin "pellazgë" të brdh, si dihet polakët janë një popull i racës së bardh !
Poashtu si e spjegon vetë emri i tyre " Gimirri" njashtu siç ishte bërë ngatrresa nga "palloshki" në "pellashki" edhe tek emri "Gimirri" i të njëjtit popull me prejardhje polake kalon tek autorët në emrin "Kimiri" stergjyshër të popullit Keltikë !
Perfundimi i analizes së emrit Thesprotia;
= "Té" + "Sproti" shihet kjartë se i përketë gjuhës polake;

ARGUMENTI N°2;
Gjithashtu ne kemi bërë këtë edhe analizimin e emrit "ciklop" "cyklopenens" muret ciklope/siklope" të konsideruara gjoja se të ndertuara prej dorës së këtyre "pellazgëve" apo "palloshki" që në gjuhën polake ky emri "ciklop" në realitet bëhët fjalë për blloqe të mëdhaja guri që e gjëjmi spjegimin tek gjuha polake që do të thotë; 
=Sklop = (sklopnjeni) blloqe të perputhshme;
=Cyklop= nga rrënja "skopi" (kallep popullore shqipe) të pelqyer njëri me tjetrin si kallep që ka të njajten rrënjë nga gjuha polake; 
="sklopi"=
"sklopnjeni kamenji" 
"gurë të ciklopve"

Në fakt, të gjithë emrat e Greqinë së lashtë si shkrimet mbi tabletat e linerve të qytetrimit egjeanë janë të të njëjtit lloj, nga Gjuha polake !
Është pra e sigurt kjo se, ato mure "Ciklopike" nuk janë të ndërtuara as nga këta të ashtuquajturit "pellazgë" apo Palloshki të cilët kishin ardhur nga Polonia aty rreth -2500 para krishti pas akullnajave por këto mure "ciklope" janë të një periudhe shumë të hershme para përmbytjes së madhe pra të ndertuara nga një tip i njeriut tjetër që braktisen këto vende në epoken e ngrirëjes së akullnajva që do thotë ky vendë i Ballkanit mbeti për 8000 vite nën akullnaja të trasha deri në 3000 metra e nën një temperatur -50° shkallë celcius !
Prandaj, askus deri me sot nuk mundet ta dije se kur janë ndertuar këto mure "ciklopike" ndoshta janë të lashta para 40 000 vitësh por të paktën janë të vjetra mbi 17.000 vjet !
Pas shkrirjes së akullnajave e cila zgjati 8000 vite dhe klima filloj të bëhëj e pajtueshme për jetës, filluan migrimet e para drejtë këtyre vendeve të poasahapura të kësaj pjesës së Europës nga të gjitha anët por edhe i këtyre fiseve të para nga Polonia dhe posa i kanë zbuluar këto muret gjigante ata i kanë quajtur në gjuhën polake; "sklopni zid"(mure me guar të perputhshëm)
ARGUMENTI N°2
Një dëshmi ndër të tjera e sjellim edhe fjaën e shkruar në tabletat e linearve egjeane të shkruara 1600 deri 1400 para krishti dëshmon se, shkruhej dhe flitej gjuha polak në tërë këte hapsirë; 
Fjala;
=NAPUTIO = (dërguar) dhe;
=Putio= (dergesa) e mallërave)
Disa fjalë të shkruara para 4500 vitësh në LinB:

=za-ma-e-wi-ja=
=za-we-te=
=ze-u-ke-si=

LinB
=wo-de-wi-jo=
=wo-di-jo=
=wo-do=
=za-ma-e-wi-ja=
=tu-ka-na=(tupani) nga rrënja "tukaj" =me rrahur dike ose mbi diçka, tukati=lupati,
= shqip popullore me "kersit" krisma"
=ti-ri-jo-we=
=to-ni-jo=
=ti-ri-o-we-e=
=ti-ri-po =
=ti-ri-to=
= ti-ri-po-de=
=ti-ri-po-di-ko=
=to-me-o=
=to-ni-jo=
=ti-ri-po-de= τρίποδα(ς) (tripodas)| with three feet; tripod

PY Ta 641 (Scribe 2)
=ti-ri-po-di-ko=*τριποδιχω | * divided tripod
=ti-ri-po= τρίπο(ς) (tripos) | tripod
=di-ko= διχῶ(ς) (dikos) | doubly, in two ways
=ti-ri-to= τρί(σ)το (tristos) | three
=to-me-o=τομάω (tomao) | to need cutting
PY Xn 1342 (Scribe Cii)
=to-ni-jo=τονέω (toneo) | to brace, to accentuate

KN Db 1232
Scribe 117
.1 OVIS:m 23 , OVIS:f 27
.2 NA-PU-TI-JO / ti-ri-to =pe-ri-qo-ro-jo=
=NA-PU-TI-JO=
=ti-ri-to=
=a-no-we=
=qe-to-ro-we=

ARGUMENTI N°3
Në vazon Tragliatella zbulojmi mbishkrimin me këto fjalë;
=UDOP= (utop) ose potop) që kuptohët vetëm se në gjuhën polake që do të thotë "Permbysja" !

RAPORTI I FUNDIT MBI GJUHEN E PELLAZGEVE:
Kemi vu re në dukje se;
Emri Thesprotia në Veri të Greqisë i njohur që nga koherat vjetra ku ishte si qëndra pellazgjike pas dëbimit të tyre nga Thesaliia që edhe kjo spjegohët me emrin "Te zallishtja"(Te ranishtja) sipas hetimeve tona këto toponime spjegohën sot pa dyshim përmes gjuhës polake që do të thotë;
ARGUMENTN N°1
= "Te-Sprotia" SPROTIA = (Kati i lartë) atje sipër në rrafshnaltë ose në terrasa me çka dhe i pergjigjet pozites gjeografike të vendit si dhe perputhet me citimet e autorve të jetër:
= "Sprot" në gjuhën polonishte që do të thotë
= "Lart" =vendë në zonën malore, apo në pllajat e këtyre maleve.

Ne mund të themi se, gjuha e banorve të këtyre vendeve erdhi nga Polonia dhe se këta emrat e njohur tek autorët si "skitët" apo "pellazgët" thjesht ishin i njëjti popull i njohur edhe ndryshe me emrin "Gimirri" (populli i gjijve të mirë) të dlur nga gjini i mirë që njihen kështu edhe në tabletat Babilonase kurse tek ne në popullore shqipe njihën me emrin "palloshki" (njerëz jo të kqinjë) dhe nga këtu sigurishtë vjen deri tek ngatrrimi, këta Palloshkët e ardhur nga Polonia fill pas shkrirjes së akullnajave ngatërrohen tek autorët e vjetër duke iu dhën emrin "pellazgë" të brdh, si dihet polakët janë një popull i racës së bardh !
Poashtu si e spjegon vetë emri i tyre " Gimirri" njashtu siç ishte bërë ngatrresa nga "palloshki" në "pellashki" edhe tek emri "Gimirri" i të njëjtit popull me prejardhje polake kalon tek autorët në emrin "Kimiri" stergjyshër të popullit Keltikë !
Perfundimi i analizes së emrit Thesprotia;
= "Té" + "Sproti" shihet kjartë se i përketë gjuhës polake;

ARGUMENTI N°2;
Gjithashtu ne kemi bërë këtë edhe analizimin e emrit "ciklop" "cyklopenens" muret ciklope/siklope" të konsideruara gjoja se të ndertuara prej dorës së këtyre "pellazgëve" apo "palloshki" që në gjuhën polake ky emri "ciklop" në realitet bëhët fjalë për blloqe të mëdhaja guri që e gjëjmi spjegimin tek gjuha polake që do të thotë; 
=Sklop = (sklopnjeni) blloqe të perputhshme;
=Cyklop= nga rrënja "skopi" (kallep popullore shqipe) të pelqyer njëri me tjetrin si kallep që ka të njajten rrënjë nga gjuha polake; 
="sklopi"=
"sklopnjeni kamenji" 
"gurë të ciklopve"

Në fakt, të gjithë emrat e Greqinë së lashtë si shkrimet mbi tabletat e linerve të qytetrimit egjeanë janë të të njëjtit lloj, nga Gjuha polake !
Është pra e sigurt kjo se, ato mure "Ciklopike" nuk janë të ndërtuara as nga këta të ashtuquajturit "pellazgë" apo Palloshki të cilët kishin ardhur nga Polonia aty rreth -2500 para krishti pas akullnajave por këto mure "ciklope" janë të një periudhe shumë të hershme para përmbytjes së madhe pra të ndertuara nga një tip i njeriut tjetër që braktisen këto vende në epoken e ngrirëjes së akullnajva që do thotë ky vendë i Ballkanit mbeti për 8000 vite nën akullnaja të trasha deri në 3000 metra e nën një temperatur -50° shkallë celcius !
Prandaj, askus deri me sot nuk mundet ta dije se kur janë ndertuar këto mure "ciklopike" ndoshta janë të lashta para 40 000 vitësh por të paktën janë të vjetra mbi 17.000 vjet !
Pas shkrirjes së akullnajave e cila zgjati 8000 vite dhe klima filloj të bëhëj e pajtueshme për jetës, filluan migrimet e para drejtë këtyre vendeve të poasahapura të kësaj pjesës së Europës nga të gjitha anët por edhe i këtyre fiseve të para nga Polonia dhe posa i kanë zbuluar këto muret gjigante ata i kanë quajtur në gjuhën polake; "sklopni zid"(mure me guar të perputhshëm)
ARGUMENTI N°2
Një dëshmi ndër të tjera e sjellim edhe fjaën e shkruar në tabletat e linearve egjeane të shkruara 1600 deri 1400 para krishti dëshmon se, shkruhej dhe flitej gjuha polak në tërë këte hapsirë; 
Fjala;
=NAPUTIO = (dërguar) dhe;
=Putio= (dergesa) e mallërave)

ARGUMENTI N°3
Në vazon Tragliatella zbulojmi mbishkrimin me këto fjalë;
=UDOP= (utop) ose potop) që kuptohët vetëm se në gjuhën polake që do të thotë "Permbysja" !
 • Commentaires
  • Dardan Leka "sklopi"=është kur një guri perputhet saktêsishtë me tjetren si të ishin të dalur nga një kallap i tullave, si e shohip, largësin mes "kallap" "skllop" e "ciklop" rrenja pa dyshim mbetet e njajta; "perputhshmeri perfekte"

   Polakët nuk e i thonë "sprati" si sllavet tjerë "kati" por "sprotija" ndertesa në kati njashu mund të barazohet me fjalen "ngjitje naltë" "sprot" por, shqipja me siguri që e kahuazuar që moti nga polonishtja edhe fjalën "shtepi" e cila nuk ka kurrfarë kuptimi shqip por vetem se polakishtë që do thotë; "ngjitu, hypni naltë për të fjetur" "stépi gornje" si dhe dilektorja "shpaja" eshte "fjetja" "spavaj" rrotullim në "shpaja" si dhe rrotullime tjera sipsh; në ndertesen perdhese kemi nê një anë shtallen apo ahurin e gjave(gjove) (gové-da)lopve) e në tjetren kemi dhomen e pritjes që quhej "staja" =(ndéja) dhoma e pushimit e pritjes kurs lartë mbi ahur ishte dhoma e fjetjes që ngjitej permes shkallve të drunjta "stepenice" (stepi) shtepi eshtë urdhnuese "ngjitu" (hipni) kurs emri "staja" tek shqipja kaloj në "shtalla" ahuri i gjova, lopve.. etj..tegjitha keto fjale kane zanafillen nga kohenat e vjetra pra, para ardhjes së sllaveve te jugut që lidhje ketu nuk ka me serbishten !
  • Dardan Leka Poashtu fjala "pereni" dothotë ata me këmbë të pastra, që i lanin këmbët (kambha lani) ishin fetar si rit i ardhur nga Hindia por kaloi permes skito-polakve (palloshki) edhe në Tesproti (te kati) malet e larta rrafshnalta) kurse poshtë rreth Dodoes ishin perqendruar keta "Pereni" ata qe i kishin këmbët e lara e jo "ata që hecnin kembe zabthur sipas disa perktimeve jo te sakta) pra qe nga keta fetar mbeti emri Pereni (të larit) dhe hyri ne standarten si Perendi duke iu shtur "nd" e pa kuptimt ...rreth e rrotull falltores "shpresa" "do"=deri tek "nado" =shpresa.. ku njerzit shresonin ndonje mrekulli, per rreth jetonin shtres fshatare "sleni" selakët , katundare qe nga polonistj do thote perthekonin vendin..
  • Dardan Leka Poashtu fjala "pereni" dothotë ata me këmbë të pastra, që i lanin këmbët (kambha lani) ishin fetar si rit i ardhur nga Hindia por kaloi permes skito-polakve (palloshki) edhe në Tesproti (te kati) malet e larta rrafshnalta) kurse poshtë rreth Dodoes ishin perqendruar keta "Pereni" ata qe i kishin këmbët e lara e jo "ata që hecnin kembe zabthur sipas disa perktimeve jo te sakta) pra qe nga keta fetar mbeti emri Pereni (të larit) dhe hyri ne standarten si Perendi duke iu shtur "nd" e pa kuptimt ...rreth e rrotull falltores "shpresa" "do"=deri tek "nado" =shpresa.. ku njerzit shresonin ndonje mrekulli, per rreth jetonin shtres fshatare "sleni" selakët , katundare qe nga polonistj do thote perthekonin vendin..
   • Masquer 40 réponses
   • Dardan Leka Nuk e kuptoj suzheun tuaj me këto referanca që i duhen ndoshta ndonjë fillestari e jo mua Alpo Rtv Alportv, ne flasim per dardha ti m'flet për molla..
   • Alpo Rtv Alportv mbase ta nisa ne vend te gabuar 
    émoticône wink
     duhej ta nisja te nje postim me poshte , sorry
   • Dardan Leka Alpo, po keto gjera dihen flasim per diçka që nuk dihet..
   • émoticône smile
     pse jo, por me atdhedashes
   • Dede Leka Atdhedashunia ma e madhe ashte sinqeriteti ndaj atdheut.
    Nuk ka ransi nese -- kjo me djege e kjo tjetra me dhem.
    IIdete e gabume , jane plage ( varre ) ne shtatin e kombit dhe dalengadale infektojne dhe prodhojne--- FE te rreme ,nacionalitet te rreme , diktatura etj etj etj 
    Une deshiroj te verteten per origjinen teme.
   • Dardan Leka Fjalim ma te kajshem ende ske fol deri sot Dede Leka! Te lumtë !
   • Dardan Leka Unë kur u ktheva në athdhe pas 20 vitesh me 1999 i varrosem 80 heronje te atdheut, njëri i fshatit tim i kishte vetem 20 vjet e 4 muaj, do thote se kur une kam ikur nga Kosova ai i ka patur vetem se 4 muaj, u ktheva pas 20 vite dhe e varrosa ! ...mua më ka tronditur ky rast, të vdiset aqë i ri për atdhe...mbetet hero për ne kombin por në anen tjetér ku mbetet njerezimi ? ...i dergojmi te rinjët te mbyten..e veti i urojmi jet te gjatë..e pa drejtë kjo !
   • Dardan Leka Dede Leka Disa fjalë të shkruara para 3500 vitësh në LinB:

    =za-ma-e-wi-ja=
    =za-we-te=
    =ze-u-ke-si=

    LinB
    =wo-de-wi-jo=
    =wo-di-jo=
    =wo-do=
    =za-ma-e-wi-ja=
    =tu-ka-na=(tupani) nga rrënja "tukaj" =me rrahur dike ose mbi diçka, tukati=lupati,
    = shqip popullore me "kersit" krisma"
    =ti-ri-jo-we=
    =to-ni-jo=
    =ti-ri-o-we-e=
    =ti-ri-po =
    =ti-ri-to=
    = ti-ri-po-de=
    =ti-ri-po-di-ko=
    =to-me-o=
    =to-ni-jo=
    =ti-ri-po-de= τρίποδα(ς) (tripodas)| with three feet; tripod

    PY Ta 641 (Scribe 2)
    =ti-ri-po-di-ko=*τριποδιχω | * divided tripod
    =ti-ri-po= τρίπο(ς) (tripos) | tripod
    =di-ko= διχῶ(ς) (dikos) | doubly, in two ways
    =ti-ri-to= τρί(σ)το (tristos) | three
    =to-me-o=τομάω (tomao) | to need cutting
    PY Xn 1342 (Scribe Cii)
    =to-ni-jo=τονέω (toneo) | to brace, to accentuate

    KN Db 1232
    Scribe 117
    .1 OVIS:m 23 , OVIS:f 27
    .2 NA-PU-TI-JO / ti-ri-to =pe-ri-qo-ro-jo=
    =NA-PU-TI-JO=
    =ti-ri-to=
    =a-no-we=
    =qe-to-ro-we= Dede Leka
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv Disa fjalë të shkruara para 3500 vitësh në LinB:

    =za-ma-e-wi-ja=
    =za-we-te=
    =ze-u-ke-si=

    LinB
    =wo-de-wi-jo=
    =wo-di-jo=
    =wo-do=
    =za-ma-e-wi-ja=
    =tu-ka-na=(tupani) nga rrënja "tukaj" =me rrahur dike ose mbi diçka, tukati=lupati,
    = shqip popullore me "kersit" krisma"
    =ti-ri-jo-we=
    =to-ni-jo=
    =ti-ri-o-we-e=
    =ti-ri-po =
    =ti-ri-to=
    = ti-ri-po-de=
    =ti-ri-po-di-ko=
    =to-me-o=
    =to-ni-jo=
    =ti-ri-po-de= τρίποδα(ς) (tripodas)| with three feet; tripod

    PY Ta 641 (Scribe 2)
    =ti-ri-po-di-ko=*τριποδιχω | * divided tripod
    =ti-ri-po= τρίπο(ς) (tripos) | tripod
    =di-ko= διχῶ(ς) (dikos) | doubly, in two ways
    =ti-ri-to= τρί(σ)το (tristos) | three
    =to-me-o=τομάω (tomao) | to need cutting
    PY Xn 1342 (Scribe Cii)
    =to-ni-jo=τονέω (toneo) | to brace, to accentuate

    KN Db 1232
    Scribe 117
    .1 OVIS:m 23 , OVIS:f 27
    .2 NA-PU-TI-JO / ti-ri-to =pe-ri-qo-ro-jo=
    =NA-PU-TI-JO=
    =ti-ri-to=
    =a-no-we=
    =qe-to-ro-we=
   • Alpo Rtv Alportv Tri pode- tripodh- trekembesh perseri del 3shi perpara... 1 nje- ena(ένα)- one-ain-adin- en..... etj. 2 dy - dhio (δύο)- tu -zvain - dva- de... etj . 3 tre - tria (τρία)- three- train -tri - trua ... etj... ja qe dhe numrat emertimet e tyre jame shqip. Lexo pak dhe Petro Zhejin te lutem... mos valle dhe ai eshte "I gabushem" sikunder thoni per Arefin.Kocaqin etj? 
    émoticône smile
   • Alpo Rtv Alportv Pastaj ne dime qe lineari B shkruhet 3400-3200 vjete me pare jo 4500.. mos e kemi dit gje gabim ???
   • Dardan Leka Po, keni te drejte ketu, te vetmin gabim qe paskam bere ia kam shtuar 1000 vite linearit B por gjuha nuk ndryshon, mbeti ajo edhe prej linearve A para 4500 viteve vetem alfabeti ndryshoj...pra pajtohem me ju se, jane te shkruara para 3400 vitesh..por per tjerat jane te sakta; dhe nje gje; neqoftese ende nuk jeni bindur se nuk pati asgje ne Ballkan para shkrirjes se akullanajave vetem se akull 8000 vite...si dhe nga u shpiken apo nga pollen keta "palloshket" ? ..A=prej toke, B=prej qiellit, prej nga erdhen ?
   • Dardan Leka Po fjalen "Naputio" e mesove, edhe kjo nuk qenka polake por shqipe ? ...apo na e vodhen polaket ?...numerat te gjthe vijne nga andej, Hindia pse çani koken ?
   • Dardan Leka Fjala polake "sito" zito" =drithi="zhitom" =është e njohur në Traki që prej kohes së prijsave egjiptian rreth 3000 vite para krishti +2000=5000 vite !...informohu !
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv ; "steci dalje"=(shtekdalje) ka apo s'ka ?
   • Dardan Leka ..qe, ky fajtori kryesor i cili e fundosi Titanikun hahaaa, por edhe neve nuk po na lejon te genjejmi ashtu si dojmi ne gjoja se 2+2=5, e jo sipas shkences kur dihet se bëjnë 4 !...prandaj edhe do të shkelmohemi nga shkenca !
   • Alpo Rtv Alportv E "bukur" kjo pyka e akullit... ju thoni 8mije vjet ka ballkani qe ka shkrire akujsh e dikur keni thene 7 mije e une ju jap edhe 7mije te tjere e cfare do te thote kjo? Qe ne kemi mbire nga asgjeja si shqiptare ? Apo na kane sjelle nga diku? Po ata te tjeret qe qenkeshin para nesh nga mbine? Me tregoni nje race me te te vjeter se racen tone mbi kete planet. Mbase krejt njerezimi eshte farezuar ne kete toke nga diku mbase dikush ka rrjedh dhe prej majmuni por nje gje nuk mbulohet dot kollaj! Arsyeja perse shqipes I jane ndervene krejt europa me azine per ta zhdukur nga faqia e dheut. Kur kishin mundesi logjike per se bene po zgjedhin intrigen? Perse po mohohet historia e ballkanit apo e ikirise se dikurshme kur kerthiza e popullsise se saj dhe gjuha qe flisnin jemi ne dhe trashegohet nga ne shqiptaret? Se besoj se do kete ndonje lloj harte te spjegoje kete intrige qe thurret pa pushim mbi trojet tona! Te paret tane kane qene per 9mije vjet sundues te qyteterimit te njohur deri kur para 1mije vitesh na u mor ky pushtet duke na percare e duke na bere dhjetra kombe e gjuhe te paqena me pare ! Ke po mbroni Dardan Leka? Rrenjen apo percarjen? Ku jane anet pozitive te lashtesise sone perse po na tregoni fabula me polake e harta te ndertuara nga kushe di se cfare zyre? Nuk dua tju merzis por tju kujtoja se jemi shqiptare ne rradhe te pare e na duhet me teper konstruktivitet e mirekujdesje edhe per historite tona te lavdishme!
   • Dardan Leka Datimet jane të dhana shkencore universale te dalura nga teknologjia e re satelitore e vezhgimeve te tokes, nuk i kam shpikur unë, dhe e dyta e kam thene se; akullnajat filluan te shkrihen qe nga viti -7100 para krihti pas nje periudhe 8000 vjeçare që ishin këto vende te mbuluara me akull deri ne 3000 metra, mos t'ia shtoj 500 metra se u bejka nami tani...dhe nën një temperatur -mnus 50-° celsius !
   • Alpo Rtv Alportv -50'C? Hmmm sa keq , nuk kisha lind atehere te vija nje termometer, por nuk na the gje per pjesen tjeter te komentit qe besoj se ka me teper rendesi se pjesa e pare qe qe sa per hyrje 
    émoticône wink
   • Dardan Leka Me çka po kuptoj une sot se, ma mire qenka genjeshtra me mashtrua popullin tim se sa me thene te vertetat ? ...ne kerkonim një vjeteri apo nje te vertete ? ..a e shikove se si ka evoluar emri "ZOG" ? ..tani duhet ta rrejmi opinionin tone e ti themi se armenët na e huazuan nga shqipja dhe e quajten at atje "zok" nga "zog" ? ..jo kurresesi jo, ti mbaji qendrimet tuja ku ta di une per çfare arsyeje jo te shendosha dhe aspak te shendrritshme por une do mbaj timin; ka ardhur koha se ato libra që i kemi shtyp keto 20 vite te pshurren(urinohen) prej qenve te Tiranes e Prishtines.. sepse mjaftë jemi mbushur me genjeshtra "pellashke" ..A e kerkoje ti qe ne jemi te paret ? ...po, janë keta "palloshki" (jo të këqinjët) që erdhen pas akullnajave ne keto vende te reja te posa hapura nga Veriu, erdhen 300 apo së paku 500 vite para Grekëve dhe 3000 vite para serbëve, armiqëve tanë, çka po dojmi tjetër ?.. me matematik sipas poenave (pikave) ne kemi ma shume pik se te gjthe keta te tjeret me vjetersi, ti kishim patur keshtu edhe ne futboll...lol !
   • Alpo Rtv Alportv Mos dilni nga tema I nderuar per tjeter gje ju pyeta. Po ju spo pergjigjeni dhe pse ju kam pyet disa here per te njejten gje! 
    émoticône wink
   • Alpo Rtv Alportv Do tju lutesha te lexonit kete liber e me pas te komentonim rreth te vertetave te tij !
   • Dardan Leka Polakët nuk janë popull sllavë, por janë Sllovojani= ata që mbanin shkresa, gerrmaxhinjë; sllovo=gerrma-xhinjët, tregon fakti i linearve., mos kujtoni se gerrmat e para u shpiken nga njërzit ma të qytetrum por perkundrazi, nga ata ma te thjeshtit, prej Siberie erdhen, ku, per tu martuar nje vajzë e nje shefi ai duhej ti kerkonte dhandrrit dhurata psh. kaqë "kaproj" (elana) dhe shkrimi shkruhej në një krryle prej druri (shkop) ku pastaj nje ekip e terhjekur me qenet "suka" ia dergonte mesazhin e shkruar mbi shkop dhandrrit që jetonte nja 2000 kilometra largë tij...keshtu pra lindi shkrimi i pare, jo nga popujt mesdhetar ..
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv Në sa gjuhë tê botës është i perkthyer ky libër me titullin "Graal" se do ta lexoja në frengjishte pra, ka mundesi ta gjej edhe ketu ?
   • émoticône smile
     me fjalen "gral" mbase kane bere shume libra por ne kete rast behet fjale per fakte te historise sone... lexojeni I nderuar pastaj eja te gjykojme émoticône smile
   • Dardan Leka ...ne ishim njehere tek "pellazgët" tani dolem diku tjeter..pse te shetisim poshte e lartë, ta perfundojmi njehere kete; çfar me duhet mua Graali apo krali...
   • Alpo Rtv Alportv Ju keni lexuar rafte te tera me libra profesor Dardan Leka tashi se lexuat dhe nje liber me teper nuk besoj se ju humbisni asgje... prrkundrazi...
    émoticône wink
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv Zoti Bujar njehere nuk e di gjeografin si duhet dhe ngatrron gjerat, pastaj polonishten nuk e di, nuk e di se nga erdhi emri "pereni" as fjala "bukur" as "jet" as "sokol" si dhe nga pjellin ket autor librash, kush eshte ai magacinjer qe ua shtyp keto libra, mos shtypen ne ndonjë bunker diku.. ?
   • Alpo Rtv Alportv Mos paragjykoni pa lexuar ju lutem
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv, keta "gilgameshat" i kam lexuar para 3 dekadave ...se çfare eshte shkruar ne nje liber nga Bujar Kule kjo nuk ka rendesi fare, une te flas se çfare eshte shkruar ne linearet egjeane...duhet ta kuptoni njehere e pergjithemon se ju jeni gabim dhe se ju jeni ne gjendje te mjerueshme keto dy dekada; nuk ka njeri mbi tokë qe t'ju sheroje, kjo mbetet problematika e dores së parë shqiptare !
   • Dardan Leka Une librin do ta lexoj patjeter dhe ate me nen vizime si po shihet...lol ! .. me te kuqen..
   • Alpo Rtv Alportv Jane faqet e fundit dhe sqarimet apo referimet . I solla ketu qe te kuptoni se nuk ka shlruar rastesisht ky autor. Lexoni dhe mendimet e tij pastaj e gjykojme
   • Dardan Leka Me Bujarin u kacafytem para ca ditësh në një tematik te ngjajshme...për mua ai është një kalama mendjemadh i cili nuk ka dije ne keto fusha mik i dashtun, eshte tragjike kjo te shkruhen libr te tilla nga te paditurit dhe ta infektojne mendjen e lexuesit tonë, prandaj, koha do sillet ndryshe ndaj ketyre dukurive, meurtësi e drejtësi por pa ofendime !
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv Unë i lexova ato dy faqet që mi dergove ti, aty autori pershkruan apo perserit mite të cilat dihen nga e mbarë bota, por ma e keqja është se ai edhe dezinformon lexuesin edhe më keqë. E keni tek shenimi im aty "Rrugëtimi i popujve të hënës" si dhe "Në djepin e Atlantidës"..të dhana më tëkjarta e jo huti, ku autori Bujar Kule ngatrron gjithçka në këtë faqe, nuk di ta dalloje mitin nga realiteti, nuk e di se kush ishte Ozirisi e kush ishte Seozitrisi dhe ngatrron me emrat e Setit, autori nuk ka lidhje se, kjo Mezopotamia ishte një koloni egjiptase e pushtuar qysh 3300 vite para krishti nga ky Seozitrisi e jo nga Ozirisi.. që shumë e shumë autorë tjerë i kanë ngatrruar e jo vetem Bujar Kule..pra, me nje fjalë; në këto dy faqe mësova vetem se mbrapshtina, krejtë rrotullim per së mbrapshti ! Dhe shtrohet pyetja; pse i beni keto marrina ? .. Unë ta kam derguarAlpo Rtv Alportv kete pjesen, "rrugetimi i popujve te henes" si dhe "ne djepin e atlantides" pare nga kedni tjeter qe ka dallim si nata me diten, nje punim i nxjerrur nga nje studiues i shquar i shkullit te XIX-te dhe tani del Bujar Kule dhe shet mend lexuesit shqiptar me mbrapshtina ? ..kjo pra eshte e pa tolerushme !
   • Dardan Leka Alpo Rtv Alportv Alpo, me jep sqarimin se, çfare do thotë kjo fjala "naputijo" (polake) e shkruar para 3500 vitësh në tabletat egjeane, çfarë ka kërkuar këtu gjuha polake, më trego ju lutemi ?...perndryshe; ti, si do ta mashtrojsh vellaun tend, femiuntende neser kur ta hetoje këtë fjalë, çfare do ti thuash ti; "është genjeshter" apo do ti thuash se ne jemi genjeshtra e meshtruses te kalamajve dhe ate pa kurrêfarëpergjegjsije ?..kush ështëai studiues i cili do japi pergjigjie për këto mashtrime që po i botoni në librat tuaj dhe ua shitni këto genjeshtra fanteziste lexusesit shqiptar ? ...
   • Dardan Leka Ma thuaj rrënjën e fjalës "bukur" ...nuk e di, më thuaj nga vjen emri "Pereni" ..nuk e di...më thuaj nga vjen emri "zog" ..nuk e di, atëherë çfarë studiuesi jeni ?..unë e kam thënë për veten time; nuk jam studiues por kasap/kirurg ..lol !
   • Dede Leka Nuk e di prejardhjen e fjales - zog - por edhe sot Kelmenasit i thone - zok -, i thone te dyja shqyptimet simas kuptimit te fjalise.
   • Dardan Leka
    Votre réponse...
  • Dardan Leka Disa fjalë të shkruara para 4500 vitësh në LinB:

   =za-ma-e-wi-ja=
   =za-we-te=
   =ze-u-ke-si=

   LinB
   =wo-de-wi-jo=
   =wo-di-jo=
   =wo-do=
   =za-ma-e-wi-ja=
   =tu-ka-na=(tupani) nga rrënja "tukaj" =me rrahur dike ose mbi diçka, tukati=lupati,
   = shqip popullore me "kersit" krisma"
   =ti-ri-jo-we=
   =to-ni-jo=
   =ti-ri-o-we-e=
   =ti-ri-po =
   =ti-ri-to=
   = ti-ri-po-de=
   =ti-ri-po-di-ko=
   =to-me-o=
   =to-ni-jo=
   =ti-ri-po-de= τρίποδα(ς) (tripodas)| with three feet; tripod

   PY Ta 641 (Scribe 2)
   =ti-ri-po-di-ko=*τριποδιχω | * divided tripod
   =ti-ri-po= τρίπο(ς) (tripos) | tripod
   =di-ko= διχῶ(ς) (dikos) | doubly, in two ways
   =ti-ri-to= τρί(σ)το (tristos) | three
   =to-me-o=τομάω (tomao) | to need cutting
   PY Xn 1342 (Scribe Cii)
   =to-ni-jo=τονέω (toneo) | to brace, to accentuate

   KN Db 1232
   Scribe 117
   .1 OVIS:m 23 , OVIS:f 27
   .2 NA-PU-TI-JO / ti-ri-to =pe-ri-qo-ro-jo=
   =NA-PU-TI-JO=
   =ti-ri-to=
   =a-no-we=
   =qe-to-ro-we=
  • Alpo Rtv Alportv nga e nxjerr Polonishten...cili shkencetare e thot kete?..cilat shkrime te vjetra...cilat dorshkrime?? ..Polonishtja hyne te gjuhet Kelte e ska lidhje me dokumentet....nuk ka logjike...si..shkruajten ne mikene dhe shkuane ne ne poloni??!!!
  • Dardan Leka Vrejteje për Bajram Doka; ketu as që behet fjalë për sllavet e jugut as per serbët e bugarët, ta keni te kjartë prandaj largë dezinformimeve, serbët erdhen në venet tona krejtë vonë para 1000 vitësh dhe kete e dinte edhe gjyshja ime e pa shkollë pra, nese vijoni keshtu me deziforime juve do largoheni !
   • Masquer 16 réponses
   • Bajram Doka Dardan! Une nuk dezinformoj aspak, ti duhet te lexosh libra dhe jo te devijosh faktet ! Sa per kercenimin me largimin tim ,apo bllokimin qe ti mund te me besh, ajo nuk eshte aspak problem, ai eshte prblemi Yt qe ti nuk perballon dot faktet . Me kercenime mua askush nuk mund te me trembe apo te me beje vegel të tij . Ty,të lutem vetem per nje gje: mos tento më te bastardosh gjuhen Shqipe se asnjeri nuk do te lere TY te luash me të dhe me gjakun e kombit Shqiptar, asnjeri nuk do te besoje dokrrat e tua! TI nuk e njeh gjuhen Shqipe, Ti nuk njeh rregullat e drejtshkrimit të saj!. Perse atehere luan ne dem te gjuhës Shqipe?!. Sa per Etimologjine , ajo ka regullat e saj qe ti fatkeqesisht përsëri ,TI, nuk i njeh ose nëse i njeh atehere , ti, kerkon te fallsifikosh me to. Keshtu pra edhe njehere, mos luaj me gjuhen Shqipe pasi nuk eshte ne njohurite tuaja dhe asnjeri nga ne nuk do ti pranoje lojrat tuaja qellim keqia, asnje lloj loje ne dem te saj dhe kombit tone! Prandaj mendohu kur te publikosh ne gjuhen hyjnore Shqiptare! Nese kerkon me fakte jane me mijera libra qe po te deshirosh une mund te jap titujt ,autoret vit botimet etj. Por mus u bej “sharlatan”.
   • Dardan Leka Bajram Doka VREJTJE për Bajram Doka; ketu as që behet fjalë për sllavet e jugut as per serbët e bugarët, ta keni te kjartë prandaj largë dezinformimeve, serbët erdhen në venet tona krejtë vonë para 1000 vitësh dhe kete e dinte edhe gjyshja ime e pa shkollë pra, nese vijoni keshtu me dezinformime juve do largoheni nga grupi !
   • Bajram Doka More DARDAN na trego faktet , referencat ! A nuk eshte e shume e thjeshte kjo punë, pastaj le te gjykojnë të tjeret per vertetesine?!!!
    J’aimeRépondre122 hModifié
   • Dardan Leka Ti nuk ke të drejtë e as mundësi kurresesi që t'ma ndalish zërin tim, zërin e të vertetes ! Une do te ndalem vetem atehere kur ti shohi qenet e Prishtines e te Tiranes tuj pshurrur (urinuar) në këto librat tuaja me plotë gënjeshtra që e infektojnë opinionin shqiptar të botuara nga mendja e këtyre pellazgomanjakëve !
   • Dardan Leka Bajram Doka Ti kerkon fakte ; "ti-ri-to" ------ "pe-ri-qo-ro-jo"
    ------"na-pu-ti-jo"------- !
   • Bajram Doka Jo, une nuk deshiroj qe ti te pushosh, apsolutisht JO. Unë deshiroj qe publikimet e tua te jene te mbeshtetura shkencerisht me fakte, me referenca, pasi te gjitha gjuhet boterore, si gjithe shkencat e tjera edhe ato janë shkence me vete , kane rregullat e tyre. kanë berthamen e tyre prej nga behet analizat e kerkuara në to. Por publikimet pa fakte jane GËNJESHTRA!
   • Dardan Leka Bajram Doka Keto tri fjalë për ty janë gënjeshtra e jo shkencore ndoshta pasi që nuk keni njohuri në gjuhën polake; "ti-ri-to" ; "pe-ri-qo-ro-jo"

    "na-pu-ti-jo" ...mirepo ti as shkences si beson por perrallave ! Mos është faji imi ?
   • =wo-de-wi-jo=
    =wo-di-jo=
    =wo-do=
    =za-ma-e-wi-ja=
    =tu-ka-na=
   • Bajram Doka Mjere doktorët me tituj shkencore se ç’punë i pritkëka me ty. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204995769633212...
   • Bajram Doka Dardan Leka këto që ti i quan fakte , përse nuk i poston në faqet Polake te fb, por mundohsh te na i shesin neve shqiptareve ? Behu serioz!!!
   • Dardan Leka Këto janë fakte të zbuluara PAS atyre referancave tuaja te para 150 vitesh, dhe unë nuk kam nevojen që të mirrem sot me thashe theme herodoto fallmajerane kurse ti po merru me ta ! Fjalët e linearve janë me vlera te medha jo vetem për ne por edhe për...Voir plus
   • Dardan Leka Nuk i dihet se si do sillet bota neser as nuk e dijmi mire se si eshte sjellur perpara, ka mundesi ndoshta qe njedite te zbardhet historia e njerezimit; ku i dihet, ndoshta keta polaket e bardh qe ti sot po i urren aqë shumë pa e ditur as psehen, po neser ndoshta do te dalin vellezer me ty ?.. e çka do i thuash veti pastaj ?
   • Dardan Leka Une ne hyrje te nje shkrimit tim e kammarrur fjalen e famshme te Gjon Palit II- MOS KENI FRIKË me titullin SI TE KAPERCEHET PRAGU I SHPRESES !
   • Dardan Leka Ti apo ai tjetri kushdoqofte ai shqiptar sa jemi ne bote nja 8 milion ka FRIKË nga këto shkrimet e ketyr linearve e urdhnoj lirishtë le te mbytetn, pse te jetoje nga frika e dyshiimi ? ...rrugen hapur e ka secili, une si frikohem askujt ZOTI à nja lartë dhe drejtesija për njerëzimin mbi tokë !
   • Dardan Leka Pajtoheni ju Zoti Bajram Doka apo jo nuk karendesi !
   • Dardan Leka Prandaj dhe me krenari do e ndjeki këtë pasion të hulumtimeve që e ndjeki prej dekadash, dhe si mos te knaqem kur zbuloj jo vetem se si e quanin drithin ne gjuhen polake "sito" por aty kam hasur tek nje zbulim tjeter teper me rendesi qe as vete atapolaket se besoj që e dijne se cila është rrënja e emrit për "diellin" "sunca" që në këtë mbishkrim egjean e kam gjtur me emrin "suqeta" mirepo aty behet fjala per drithin e terun; "sito suqeto"=drith i terun, qe do thotë se;drithi i terun apo i pjekur mirë nga dielli, dhe tani kjo fjala "suqeto" =është e barabart me "suheno"="i terun", sipas kesaj deshmie del edhe rrenja e emrit "sunce" (polake) e diellit qe po na rrjedhka nga rrenja "suhe" apo (susheno) qe edhe anglezet i thonë "sund", pra, shkrimet e linearve ndoshta neve na qojne deri tek ajo gjuha unike dhe nuk e kuptoj pezmatimin tuaj te panjerëzishëm e matufian te gjoja një adulti e jo te nej femije, se kisha besu se mendja e njeriut tek nje shqiptar i lig si ti i shekullit XXI ka aqë pretendime të mbrapshta deri aty sa që ta pengoje dhe ti kerrcnohet dikujt që të mos mirret me këto shkrime te vjetra para 3000 vitesh...?
Post a Comment