May 31, 2015

Zgjidhja e enigmes së ilustrimit mbi vazën Tragliatella

Zgjidhja e enigmes së ilustrimit mbi vazën Tragliatella

*Tragliatella (Cerveteri) che reca vari graffiti su modello proto-corinzio del 620 a.C. circa, esposta ai Musei Capitolini.


Pagesat dhe prittja në rradh për të parë në Trua (labirint) Helenen e bukur.. 
Pagesat dhe prittja në rradh për të parë në Trua (labirint) Helenen e bukur.. 

 Trua,  apo labirinti i Mikenës ! 
Trua, apo labirinti i Mikenës !
 Hyrja ishte e shtrenjtë, disa shitnin edhe pasurin e vetme që kishin për  te parë Helenen e bukur..Mikena pasurohej..derisa Parisi e Hektori  ua rrembyen këtë burim që mikenasve iu sillte te ardhura kolosale.. 

 Truia, la-bira-nti, s-pira-lia "vrima" "bira"  ishte në në pallatin e Mikenës ?..do thotë se; Truia ishte kjo vrima e Mikenës e jo Troja ? 

 
Post a Comment