Videot e mia

Loading...

August 16, 2012

Enigma rreth emrit Albania

Enigma e popujve te Hënës ku sipas citimit nga Heziodi mbi lashtësinë e pellazgëve si dhe enigma e Albanisë së Kaukazit më në fund u zgjidh !

Pra Heziodi si dhe Lucieni, nuk flasin në këtë rast për Hënën, satelitin e Tokës por për "konfederaten e popujve të hënës që ishin edhe Helenët, apo Hallebana=Albanët nga kaukazi, të quajtur kështu nga hebrejt, dhe Heziodi thotë se; "..Pellazgët (Arkadianët) ishin aty para Hënës" por në realitet,  këtu Heziodi ka dashur të thoshtet se, Pellazgët kishin ardhur në Arkadi ( 300 vite) para popujve të Hënës, që në fakt ishin këta helenët=hallebana=albanët ose  popujt e Hënës ! 
Pra, nga ky burim i më sipërm dëshmohët se,  populli shqiptar nuk kemi kurrfarë lidhje më emrin Albania në Kaukaz dhe se e dyta; ne jemi në këto troje edhe para ardhjes së Pellazgëve e helenëve= Hallabana=Alabana apo popujt e Hënës !

 Enigma rreth emrit Albania
Enigma e popujve te Hënës ku sipas citimit nga Heziodi mbi lashtësinë e pellazgëve si dhe enigma e Albanisë së Kaukazit spjegohët ndryshe nga filologë  të shquar;
 Prandaj, Heziodi si dhe Lucieni, kur  pêrmendin  eptetine  famshëm  për origjinên e vjetêr  pellazge,  nuk flasin në këtë rast për Hënën, satelitin e Tokës por për "Konfederaten e popujve të hënës që ishin edhe Helenët, apo Hallebana=Albanët nga kaukazi, të quajtur kështu  edhe nga hebrejt, dhe Heziodi thotë se; "..Pellazgët (Arkadianët) ishin aty para Hënës" por në realitet,  këtu Heziodi ka dashur të thoshte se, Pellazgët kishin ardhur në Arkadi ( 300 vite) para popujve të Hënës, që në fakt ishin këta helenët=Hallabana= al-ab-ana=Albanët ose  popujt e Hënës, që kuptojmi "Hêna nêna e shênjtë"=Ose  "malet e hênês sê shenjë"
 

Nga ky burim i më sipërm dëshmohët se,  populli shqiptar nuk ka kurrfarë lidhje më emrin Albania që e hasim edhe  në Kaukaz  apo ajo nê Skoci, dhe se e dyta; sepse ne jemi në këto troje edhe para ardhjes së Pellazgëve e Helenëve apo = Hallabana=Alabana apo popujve te Hënës !

Malte Brune e thotë se;
"Është e vërtetë se emrin e Albanëve "Albani" dhe i Albanapolisit nuk e hasim tek autorët para Ptolemeut. Mirëpo, në Mont Albiens nga Strboni mundët të merrte të njêjtin vendë si Monts Albanes që e gjëjmi tek Ptolemeu edhe se këto vargmale ndajnê Kroacinê nga Dalmacia dhe një pjese te Bosnjës.."

     Hallebana=Albania emërtim nga hebrejt pêër  popujt e Hënës

 


1 comment:

Blogspoter said...Poashtu edhe gafet e interpretimeve të deritanishme në lidhje më citimin e Hesiodit se; "pellazgët ishin aty para Hanes"...në realitet, këtu autori ka dashur të thoshte se, këta popujt e hënës, helenet apo Hallebana="h"Al
ebana ose Albanët, erdhen ne gadishull pas pellazgëve ! Vërtetohët në anën tjetër se as pellazgët nuk ishin autokton, por erdhen edhe ata nga këto viset e kaukazit por 300 vite para Helenëve ! Në dy rastet pra, ne popullit shqiptar, nuk na perkasin këto migracione të Pellazgëve si dhe të Heleneve nga Armenia e Albania e Kaukazit... sepse populli yni është me një identitet tjetër, i races dinarike dhe europiane e jo i ardhur nga Azia !

Prejardhja e emrit Albania=Hallebana, iu kushtohej popujve të Hënës të cilêt vinin nga Kaukazi, dhe sipas kësaj analize, dëshmohët se pa dyshim popujt e ardhur ishin Helenet=greket si dhe pellazget para tyre, si dhe dêshmohët nga ana tjetër
se emri Albania iu është vënë Shqipërisë gabimishtë në vendë që të emertohej Greqia më këtë emër...Nga ky burim, kur e ndjekim rrugëtimin e "poujve të hanës" më këtë emër identifikohën vetëm se Helenët e ardhur nga këto vende të Kaukazit me ç'ka mund të prfundojmi se enigma që e lidhte emrin e "Albanisë së Kaukazit" më Albanin e Ilirisë, mendoj së është vetëm se një "gabim interpretimi" nga gjeografët, ku lidhje as etnike e as gjuhêsore populli shqiptar nuk ka më popujt e ketyre viseve të kaukazit, por i përkushtohej ky emër "heleneve"=hallebana=al-ab-ana ! =albania !